fResult

ชื่อเล่นว่ากร เขามี background มาจากอาชีพเด็กวิ่งเอกสารในอาคารของธนาคาร โดยเรียนไปด้วยจนจบจากมหาลัยเปิดแห่งหนึ่ง และปัจจุบันทำงานเป็น Web Developer ครับทั่นน